Helyes írás A magyar helyesírás szabályaival, avagy néhány érdekes észszerű újítás

Augusztusban jelent meg az Akadémiai Kiadó gondozásában A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, amelyet hivatalosan a mai napon mutatnak be az MTA székházában. Az előző változat még 1984-ben látta meg a napvilágot, és harmincegy évig írta elő, hogyan is írjunk helyesen.

Az ok, amiért új szótárat alkottak meg: a nyelv állandó változása, amely szükségessé teszi, hogy időről időre a helyesírásunkon is változtassunk. A 12. kötet íróinak célja egy rugalmasabb, könnyebben kezelhető szabályzat megalkotása volt, amely segítséget nyújt a mindennapokban a diákok, a tanárok és a laikusok számára. Ha az ember belelapoz a kötetbe, rögtön rájön, hogy itt

egy megengedőbb, aktuális nyelvhasználathoz közelibb kiadásról van szó.

Csak egy példa: eddig az elektronikus levél csak e-mail alakban volt elfogadható, azonban mostantól az ímél és az e-mail forma is helyes, tehát rögtön érvényesül az „ahogyan ejtjük, úgy írjuk” elv. Az új szabályzat felhasználóbaráttá vált, hiszen igyekszik a gyakran előforduló helyesírási hibákat kiküszöbölni, melyek eddig főként a szavak megfelelő magyar ejtéséből fakadtak. Ilyenek a 11. kiadásban még elvárt lámpabura alak helyetti lámpabúra támogatása, árboc helyetti árbóc rögzítése, az immúnis helyetti immunis helyes alakként való elfogadása, a standard mellett pedig az ejtésnek megfelelő sztenderd szótárba illesztése.

Az új kiadás külön kiemeli a szabályzati rész változásait. Ebből hármat fejtek ki részletesebben. Az egyik a szabályenyhítés, melynek köszönhetően néhány szabály megengedővé vált. Még kisiskolás korunkból ismerős lehet a dühvel, juhvá, rühvel h végű szavak –val, –vel, –vá, –vé ragos helyesírása, azonban ez most megváltozik, és az ilyen típusú szavakban (ahol a h ingadozó kiejtésű, azaz hol mondjuk, hol nem) a hasonult alak is helyesnek tekintendő (dühhel, juhhá, rühhel). Ki ne emlékezne, hogy az elsején szavunk számmal való kiírása mennyi fejtörést okozott. Ez most megoldódik, hiszen az 1-jén mellett az 1-én írásmód is elfogadható lesz a diákok nagy örömére.

A második a szabálybővítés, melyet a szótárírók például az összetett szavak 6/3-as szabályában alkalmazzák. Ennek lényege, hogy 2-nél több összetételből álló szavakat hat szótagig egybeírjuk. A szótagszámba eddig a képzők is beleszámítottak, de mostantól az –i képző már nem alkot külön szótagot. Lásd: munkaerő-piaci helyett munkaerőpiaci.

Bővítés történt még a pályaudvarok, mozik, vendéglők, üzletek, fürdők helyesírására vonatkozóan. Most már a szállodák, lakóparkok és nem önálló intézményt alkotó termek nevére is vonatkozik az a szabály, hogy a tulajdonnévi értékű tagok nagybetűvel, míg a köznévi tagokat kisbetűvel írjuk. Például: Gombocz Zoltán terem, Vadszőlő szálloda.

A 11. kiadáson nevelkedettek megkönnyebbülhetnek, hiszen

a 12. kiadás csupán két szabályt változtatott meg teljesen.

Az egyik a magyar utónevek toldalékolására vonatkozik. Eddig, ha három mássalhangzó került egymás mellé a keresztneveknél, akkor egyszerűsítettünk. Például: Bernadett + tel > Bernadettel; Adrienn + nel > Adriennel. Ez most változik, hiszen akárcsak a vezetékneveknél (Kiss-sel, Széll-lel), úgy a keresztneveknél is megmarad a kötőjelezés (Bernadett-tel, Anett-tel vagy Anett-tal), tehát egységesen érvényesül majd a szabály (a korábbi szótárban nem szabályozott Blikk-kel esetében is). A másik szabályváltozás pedig, hogy 2015 augusztusától kezdve a –fajta, –féle, –nemű, –rét, –rétű és –szerű szavakat nem képzőnek, hanem összetételi utótagnak tekintjük. Ennek lényege, hogy az sz-re végződő alaptagú szavaknál nem egyszerűsítjük a kétjegyű betűket. Lásd: gipsszerű helyett gipszszerű; ésszerű helyett észszerű.

Mindent egybevetve, a 12. kiadással a szerzők egy korszerűbb szabályzatot alkottak meg, melyben egy 8000 szavas szótár is megtalálható. Ha végignézzük a szabályzatban található változásokat, melyek főként arra irányulnak, hogy a helyes írás mindenkinek elérhetővé váljon, akkor csupán egy kérdés merülhet fel bennünk:

vajon az ly és j kérdése mikor kerül napirendre?

Kondacs Flóra