Hasonmás kiadás jelenik meg a szegedi kézírásos bibliáról

  • MTI
  • |
  • 2016. január 22.

Hasonmás kiadás jelenik meg arról a szegedi kézírásos bibliamásolatról, amelynek készítésében több mint ötezren vettek részt. A sorozat első köteteit pénteken mutatták be a Somogyi-könyvtárban.

A rendhagyó mű – Benyik György biblikus tanár, a szeged-tarjánvárosi Szent Gellért-templom plébánosa kezdeményezésére – tavaly őszre készült el. Teljes terjedelme 5061 oldal, ami azt jelenti, hogy ugyanilyen számú vállalkozó kellett létrejöttéhez. Az önkéntesek egy-egy oldalra írták a szentírás sorait, a lap alján pedig névjegyükkel tették személyessé a másolatot. Egy-egy könyv végén megtalálható, hogy mely szignó kit jelöl. Az Ószövetség 4250, az Újszövetség 811 oldalt tesz ki.

A kezdeményezésben a legkülönbözőbb emberek – alkotmánybírótól kezdve a sportolóig, tanároktól, teológiai hallgatótól kezdve a börtönben fogvatartottakig és a rendvédelmi szervek képviselőiig – vettek részt korra, nemre, felekezetre, iskolázottságra, hivatásra és lakóhelyre való tekintet nélkül.

A teljes kézírásos művet a jelentős terjedelem miatt összesen öt kötetben volt lehetséges bekötni, fűzve, marhabőr borítással. A bibliamásolatot csaknem hatvan zarándok vitte el Rómába és 2015. október 14-én egy nyilvános fogadáson adta át Ferenc pápának. A magyar keresztény hívektől ajándékba kapott szentírás látványa mélyen megindította az egyházfőt. A pápa elrendelte, hogy a Német-Magyar Kollégium könyvtárában méltó körülmények között őrizzék az egyedülálló, modern kori bibliamásolatot.

Mielőtt a kézírásos lapokat Kádár László könyvkötő mester bekötötte volna, valamennyi oldalt digitalizálták. Ez alapján készíti el a JATEPress a hasonmás kiadást. A tízkötetes sorozat első két darabja az Újszövetség négy könyvét, Máté, Márk, Lukács és János evangéliumát tartalmazza. A teljes sorozat a tervek szerint az év végére készül el.