„A stabil demokráciához le kell küzdeni a bolsevik politikai kultúrát”

  • MTI
  • |
  • 2016. február 1.

Schiffer András, az LMP társelnök-frakcióvezetője szerint az 1946-ban kikiáltott második magyar köztársaság sorsa arra emlékeztet, hogy kizárólag olyan országban lehet erős a demokráca, amely valóban szabad, nem függ másoktól, a hatalom pedig nem a félelmekre játszó bolsevik politikai kultúra alapján működik.

Az ellenzéki politikus hétfőn, a második köztársaság kikiáltásának hetvenedik évfordulója alkalmából, Bibó István budapesti mellszobránál tartott beszédében úgy fogalmazott, egyetlen időszakot sem szabad kiszakítani a magyar történelemből, helyette meg kell látni az 1946-hoz hasonló „felemás, tehertételekkel megvert időszakok üzenetét is”.

Emlékeztetett, 70 évvel ezelőtt, 1946. február 1-jén kiáltották ki a második Magyar Köztársaságot

egy megszállt országban, a szovjet szuronyok és a németek kitelepítésének árnyékában,

néhány hónappal a magyarországi zsidóság deportálása után. Schiffer András szerint erre az időszakra elsősorban azért kell emlékezni, mert

a kommunistákat kivéve minden demokratikus pártban valódi demokratikus törekvések éltek.

Példaként említette a kisgazdákat, akik szerinte valódi demokratikus polgári Magyarországot akartak, a szociáldemokratákat, akiknek a „demokratikus szocializmus nem diktatúrát jelentett”, a parasztpártiakat,  köztük Bibó Istvánt,

akiknél akkor még többségében voltak a plebejus demokráciát akarók,

valamint a választásról akkor kizárt kereszténydemokratákat. Kiemelte, azért is fontos emlékezni 1946-ra, mert a második köztársaságot megalapító első törvénycikkely elemei túlmutattak a következő kommunista diktatúrán, hiszen az megtermékenyítette a ’89-es átalakulást, és megoldásai a mai napig tetten érhetők a legfontosabb közjogi szabályokban.

Az LMP társelnöke szerint a második köztársaság bukásának egyik üzenete, hogy egy szuverenitását elvesztett, függőségben lévő ország soha nem tudja megvédeni demokratikus intézményeit.

Nem lehet erős demokrácia a bolsevik politikai kultúra érvényesülése mellett sem – folytatta, majd hozzátette, az 1946-os demokratikus fordulat bukását egy olyan bolsevik diktatúra okozta, amely egyrészről külföldi minták szolgai átvételét erőltette, másrészt saját népét is megvetve azt gondolta, egy morálisan feljebb való csoportnál van a bölcsek köve.

Az LMP koszorúzásán Schiffer András mellett jelen voltak az ellenzéki párt parlamenti képviselői és vezetői.